Vzdělávací seminář: Sdílené město

27. 2. 2018 Různé

NESEHNUTÍ ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity vás zve na  vzdělávací seminář: Sdílené město 9. března 2018 | Brno, Fakulta (…)

Seminář k animaci škol dne 19. října v Brně

20. 10. 2017 MAP vzdělávání, Různé

Dne 19. října 2017 jsme se jako spoluorganizátoři podíleli na konání semináře, pořádného NS MAS ve spolupráci s MŠMT, k animaci škol (tzv. šablon), určeného zejména (…)

Seminář: Pozemkové úpravy – zkušenosti s realizacemi

20. 10. 2017 Různé

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s městem Olešnice na Moravě, Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z.s. srdečně (…)

Podzimní seminář věnovaný nejen energetickým úsporám na území Moravského krasu

20. 10. 2017 Různé

Místní akční skupina MAS Moravský kras, z.s. Vás zve na tradiční podzimní seminář věnovaný dosahování energetických úspor, podpoře obnovitelných zdrojů energie a ochraně životního prostředí (…)

Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce

2. 10. 2017 Různé

MPSV vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce“ Výzva podporuje (…)

Program Místo, kde žijeme

17. 5. 2017 Různé

Nadace Via vyhlásila program „Místo, kde žijeme.“Program je určený pro ty, kdo chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrétní veřejné prostranství, (…)

Akce Regionální produkty – podpora místních farmářů

18. 4. 2017 Dění v regionu, Různé

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Místní akční skupinou Brána Vysočiny, z.s., zvou na akci Regionální produkty – podpora místních farmářů, která se uskuteční dne 26. dubna (…)

MAS se zúčastnila Regionální stálé konference JMK

28. 3. 2017 Různé

V pátek 24. března 2017 jsme se zúčastnili 11. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK). Jednání byli mimo jiné přítomni náměstkové JMK, hejtman JMK (…)

Národní síť MAS má nové vedení

20. 3. 2017 Různé

Ve čtvrtek 16. března se v Hranicích na Moravě uskutečnila Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (NS MAS), které se mohly účastnit všechny (…)

MŽP nabídne obcím 10% kofinancování na vypracování územních studií krajiny

15. 12. 2016 Dotace, Různé

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu, která podpoří zpracování Územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování. Výzva (…)

Evropský týden regionů a měst

11. 10. 2016 Různé

Ve dnech 10. 10. až 13. 10. 2016 se bude v Bruselu konat 14. ročník konference Evropský týden regionů a měst (European Week of Regions and Cities), (…)

Soutěž „Farmaření pomocí satelitu“

22. 8. 2016 Různé

Soutěž „Farmaření pomocí satelitu“ (angl. Farming by Satellite Prize), která je určena studentům a mladým lidem do 32 let, má podpořit rozšíření satelitních technologií v zemědělství. (…)

Veletrh Zelený Svět

16. 8. 2016 Různé

Ve dnech 9. – 10. 9. 2016 se na brněnském výstavišti v hale A1 koná odborný zahradnický veletrh Zelený svět. Cílem veletrhu je informovat a motivovat (…)

Setkání zástupců mikroregionů a MAS

30. 5. 2016 Různé

Ve čtvrtek 26. května jsme se zúčastnili setkání zástupců mikroregionů a místních akčních skupin, které se konalo na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Byli jsme seznámeni (…)

Seminář Dopady NOZ na neziskové organizace

18. 5. 2016 Různé

Tímto chceme pozvat všechny zástupce NNO na seminář „Dopady nového občanského zákoníku na NNO v teorii a (hlavně) v praxi“, konaný ve čtvrtek 26. 5. 2016 (…)