Výzva MZP Zlepšení kvality životního prostředí v sídlech

22. 8. 2016 Dotace

Od poloviny srpna 2016 v rámci Operačního programu Životní prostředí příjímá Ministertvo životního prostředí žádosti o podporu vyhlášené výzvy zaměřené na zlepšení kvality prostředí v sídlech. (…)

Výzva MZP Posílení přirozené funkce krajiny

22. 8. 2016 Dotace

Od poloviny srpna 2016 v rámci Operačního programu Životní prostředí příjímá Ministertvo životního prostředí žádosti o podporu vyhlášené výzvy zaměřené na posílení přirozené funkce krajiny. Mezi (…)

Výzva Infrastruktura základních škol vyhlášena

18. 8. 2016 Dotace

Dne 17. srpna 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu Infrastruktura základních škol. Hlavní zaměření projektu musí být cíleno na rozvoj klíčových kompetencí (cizí (…)

Výzva OPŽP „Výstavba a modernizace sběrných míst odpadů“

4. 8. 2016 Dotace

Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí vyhlásilo výzvu zaměřenou na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů a zařízení pro materiálové využití (…)

Výzva OPŽP „Prevence vzniku odpadů“

4. 8. 2016 Dotace

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva zaměřená na zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů.  Mezi podporované aktivity patří např.: předcházení vzniku biologicky (…)

Vyhlášení 3. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova

4. 8. 2016 Dotace

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 3. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2016. Budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty (…)

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

26. 7. 2016 Dotace

Operační program Zaměstnanost vyhlásil výzvu na předkládání projektů zaměřených na podnikové vzdělávání zaměstnanců. Mezi podporované oblasti vzdělávání patří:  obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, (…)

Další 2 miliardy na Operační program Životní prostředí

25. 7. 2016 Dotace

Vláda ve středu 20. července schválila přesun 2 mld. korun z Operačního programu Doprava do Operačního programu Životní prostředí. Finanční prostředky budou rovnoměrně rozděleny na (…)

Peníze na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

16. 7. 2016 Dotace

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v rámci Národního programu Životního prostředí novou výzvu zaměřenou na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. Cílem programu je zajištění průzkumu, (…)

MMR uvolnilo 1 mil. korun na územní plány obcí

12. 7. 2016 Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci národního programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ uvolnilo povinnou finanční rezervu. Tento program je určen zejména pro menší obce, (…)

3. kolo výběrového řízení na podporu projektů NNO

12. 7. 2016 Dotace

V pátek 8. července 2016 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství III. kolo výběrového řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací na rok 2016. Oblast podpory je zaměřena (…)

Podpora vzdělávacích a osvětových aktivit v oblasti ŽP

27. 6. 2016 Dotace

Ministerstvo životního prostředí se chystá uvolnit 25 milionů korun na vzdělávací a osvětové aktivity v oblasti životního prostředí. Ministerstvo tak chce podpořit environmentální vzdělávání vedoucí ke (…)

Výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I vyhlášena

24. 6. 2016 Dotace

Dne 23. června 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dlouho očekávanou výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. (…)

Více než 1 miliarda korun na sociální bydlení

14. 6. 2016 Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu začátkem června vyhlašuje další výzvy. V rámci těchto výzev více než 1 miliarda korun připadne (…)

Prezentace ze semináře pro mladé začínající zemědělce

13. 5. 2016 Dotace, SCLLD

Na webové stránky MZe byly umístěny příspěvky ze semináře „Program rozvoje venkova 2014-2020 pro mladé začínající zemědělce“, který se uskutečnil v úterý 5. dubna 2016 (…)