MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem či smogem

20. 2. 2017 Dotace

Ministerstvo životního prostředí v rámci Národního programu životní prostředí vyhlásilo výzvu na tzv. ekoinovace. Podpořeny budou chytré nápady/ projektové náměty, které pomohou napříkad lépe čelit suchu, (…)

Výzva MMR na podporu bezbariérových přístupů pro rok 2017

15. 12. 2016 Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která je zaměřena na podporu měst a obcí při odstraňování bariér. O dotace z nového programu Bezbariérové obce 2017 (…)

MŽP nabídne obcím 10% kofinancování na vypracování územních studií krajiny

15. 12. 2016 Dotace, Různé

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu, která podpoří zpracování Územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování. Výzva (…)

Seminář – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

25. 11. 2016 Dotace

V úterý 6. 12. Ministerstvo pro místní rozvoj pořád seminář k Národnímu programu podpory cestovního ruchu v regionech. Konkrétně se seminář bude týkat podprogramu Rozvoj základní (…)

Seminář k dotačním příležitostem OP Zaměstnanost

23. 11. 2016 Dotace

Ve čtvrtek 8. 12. se v Administrativním a školícím středisku Cejl v Brně (Celj 73, Brno) bude konat seminář k dotačním příležitostem z OP Zaměstnanost zaměřený na obce a příspěvkové (…)

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017

6. 11. 2016 Dotace

Ministerstvo zemědělství v úterý 18. 10. vyhlásilo výzvu z podpogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. (…)

Výzvy OPŽP Podpora preventivních protipovodňových opatření

6. 11. 2016 Dotace

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí vyhlásilo dvě nové výzvy zaměřené na protipovodňové projekty a efektivnější hospodaření (…)

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI

6. 11. 2016 Dotace, MAP vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo průběžnou výzvu „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI.“ Podpora bude poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol provozovaných podle zákona (…)

Výzva OPŽP na likvidaci starých ekologických zátěží

28. 9. 2016 Dotace

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásili v rámci Operačního programu Životní prostředí novou výzvu zaměřenou na likvidaci starých ekologických žádostí. Konkrétně (…)

Udržitelná doprava komunitně vedeného místního rozvoje

19. 9. 2016 Dotace, SCLLD

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu vyhlásilo výzvu na podporu integrovaných projektů Komunitně vedeného místního rozvoje. Žádosti o podporu bude možné (…)

Výzva na podporu environmentálních programů pro žáky mateřských, základních a středních škol

7. 9. 2016 Dotace, MAP vzdělávání

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo další výzvu z Národního programu Životní prostředí zaměřenou na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Výzva je zaměřena na podporu denních a pobytových (…)

Příjem žádostí na projekty z odpadového hospodářství a na energetické úspory ve veřejných budovách

7. 9. 2016 Dotace

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR zahájilo příjem žádostí celkem ve třech výzvách Operačního programu Životní prostředí 2014+. Evropské dotace půjdou na (…)

Výzva na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ

30. 8. 2016 Dotace, MAP vzdělávání

MŠMT k 1. září 2016 vyhlašuje výzvu na rozšíření kapacit mateřských a základních škol. Podpora je zaměřena na rozšíření kapacit základních škol s pouze 1. (…)

Program Zelené oázy

30. 8. 2016 Dotace

Nadace Partnerství a společnost MOL v úterý 30. 8. 2016 představují program Zelené oázy. Jedná se o grantový program ,v rámci kterého bude možné použít finanční (…)