Dotace na údržbu a provoz sportovních zařízení pro spolky na rok 2017

3. 10. 2017 Dotace

Dne 2. října 2017 byl v rámci státní podpory sportu pro spolky na období 2017-2019 vyhlášen dotační neinvestiční program zaměřený na údržbu a provoz sportovních (…)

Podpora nestátních neziskových organizací zaměřených na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj

29. 9. 2017 Dotace

Ministerstvo životního prostředí pro rok 2018 vyhradilo 13,5 milionu korun na projekty pro nestátní neziskové organizace působící na poli ochrany životního prostředí. V rámci podpory (…)

Výzva k podávání žádostí o grant z programu Zelené oázy 2017

7. 9. 2017 Dotace

Grantový program Zelené oázy podporuje projekty zejména v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které přispívají k obnově přírodně a kulturně hodnotných lokalit, a to s aktivním zapojením (…)

Zbudování environmentálních zahrad na podporu výuky a vzdělávání v mateřských a základních školách

7. 9. 2017 Dotace

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí. Cílem Výzvy (…)

40 milionů na ozdravné pobyty pro děti z oblastí se špatným ovzduším

23. 8. 2017 Dotace

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR otevírají novou výzvu, která spojí péči o zdraví dětí s ekologickou výchovou. Na ozdravné pobyty (…)

Operační program Životní prostředí nabízí 800 milionů pro projekty na třídění a nakládání s odpadem

14. 8. 2017 Dotace

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo novou výzvu k podávání žádostí o dotaci pro projekty zaměřené na odpadové hospodářství. Jedná (…)

5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

14. 8. 2017 Dotace

Minister zemědělství Ing. Marian Jurečka dne 2. srpna 2017 schválil Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále (…)

Druhé kolo dotačního programu Dešťovka na efektivní hospodaření se srážkovou a odpadní vodou

7. 8. 2017 Dotace

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR dne 7. srpna 2017 vyhlašují druhé kolo dotačního programu Dešťovka na efektivní hospodaření se srážkovou a odpadní (…)

Podpora obnovy sportovní infrastruktury (školní hřiště, tělocvičny)

20. 7. 2017 Dotace

MMR vyhlásilo výzvu z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017 pro dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 (…)

Navýšení alokace výzev na Infrastrukturu ZŠ o 1,378 mld. Kč

18. 7. 2017 Dotace, MAP vzdělávání, SCLLD

Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu ke dni 18. 7. 2017 navýšil alokaci výzev č. 46 „Infrastruktura základních škol“ a výzvy č. 47 „Infrastruktura základních (…)

Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území JMK v roce 2017

17. 5. 2017 Dění v regionu, Dotace

Jihomoravský kraj uveřejnil pravidla nového dotačního programu „Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje v roce 2017“. Účelem dotačního programu je (…)

Výzvy na podporu sociálního bydlení MMR vyhlásí v červnu

18. 4. 2017 Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo tiskovou zprávu, ve které upozorňuje žadatele, že výzvy na podporu sociálního bydlení II., jejichž vyhlášení bylo plánováno na duben tohoto (…)

Startuje další vlna výzev v Operačním programu Životní prostředí

18. 4. 2017 Dotace

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo další vlnu výzev v Operačním programu Životní prostředí. Jedná se celkem o 9 výzev, z (…)

Druhá vlna kotlíkových dotací spuštěna

24. 3. 2017 Dotace

Ministerstvo životního prostředí spustilo druhou vlnu kotlíkových dotací. Cílem projektu je zlepšit kvalitu ovzduší v České republice, který zároveň díky úspornému provozu ušetří domácnostem i (…)

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem

20. 2. 2017 Dotace

Ministerstvo zemědělství připravilo v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných (…)