Dotace na výměnu veřejného osvětlení_obce mimo CHKO

3. 9. 2018 Dotace

Dne 29. 08. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dotační výzvu s cílem snížit tzv. světelné znečištění.  Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a (…)

Dotace na výměnu veřejného osvětlení_obce v CHKO

3. 9. 2018 Dotace

Dne 29. 08. 2018 Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační výzvu s cílem snížit tzv. světelné znečištění. V Národním programu Životní prostředí má připraveno 30 milionů (…)

Jednoduchá osvětlovací příručka pro žadatele (IROP)

31. 8. 2018 Dotace, Různé

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo jednoduchou osvětlovací příručka pro obce s doporučeními pro šetrné moderní osvětlování. Cílem příručky je poskytnout investorům a provozovatelům jednoduché vodítko (…)

Výzva IROP na zkvalitnění infrastruktury speciálních škol

30. 8. 2018 Dotace

Dne 30. srpna 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu IROP č. 86 na podporu „infrastruktury vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a (…)

Nadace partnerství – grant na podzimní výsadbu dřevin

17. 4. 2018 Dotace

Koncem dubna letošního roku mohou zájemci z řad obcí, škol, spolků a sdružení žádat u Nadace Partnerství o grant na podzimní výsadbu dřevin ve výši (…)

Konference „CHYTRÝ REGION – víme jak na to“

10. 4. 2018 Dění v regionu, Dotace

Dne 25. dubna 2018 se v rámci projektu SMART REGION TOUR 2018 na výstavišti v Brně uskuteční konference CHYTRÝ REGION – víme jak na to. V (…)

Konference „Dotační příležitosti pro obce z MPSV“

9. 4. 2018 Dotace, Různé

Dne 23. dubna 2018 se ve školícím centru JMK CEJL v Brně uskuteční konference Dotační příležitosti pro obce z MPSV. V rámci programu, který  se (…)

Výzva pro územní samosprávné celky_OPZ

23. 3. 2018 Dotace

V rámci Operačního programu Zaměstnanost si mohou obce zažádat o podporu na pomoc ÚSC připravit se na inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem (…)

Výzva OP VVV Šablony II vyhlášena

1. 3. 2018 Dotace, MAP vzdělávání

Dnes 28. února 2018 MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo výzvu Šablony II. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní (…)

Dotační programy Jihomoravského kraje pro rok 2018

22. 1. 2018 Dotace

Jihomoravský kraj vydal dne 22. ledna 2018 katalog dotačních programů pro rok 2018. Dotační katalog obsahuje informace k jednotlivých dotačním oblastem: cíle dotačního, programu, předmět (…)

Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018

18. 1. 2018 Dotace

Dne 8. ledna byl Radou JmK schválen dotační program Podpora rozvoje Jihomoravského kraje pro rok 2018 o celkovém obejmu finančních prostředků ve výši 52 mil. (…)

Vyhlášení výzvy v rámci Integrované územní investice „ITI – INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (ZŠ) II (MIMO BRNO)“

30. 11. 2017 Dotace

Statutární město Brno jako nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI) vyhlašuje 24. výzvu k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (ZŠ) II (…)

Dotační program MMR: Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018

17. 10. 2017 Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018„s následujícími dotačními tituly: DT č. 1 – Podpora vítězů soutěže (…)

Operační program životní prostředí vyhlašuje poslední letošní výzvy

9. 10. 2017 Dotace

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásily tři nové výzvy k podávání žádostí o dotace. Jedná se o poslední dotační výzvy z (…)

Příjem žádostí v 5. kole Programu rozvoje venkova startuje

9. 10. 2017 Dotace

V rámci 5. kola Programu rozvoje venkova je pro žadatele připraveno více než 3,2 miliardy Kč. Příjem žádostí o dotaci, prostřednictvím Portálu farmáře, bude probíhat (…)