DOTACE PRO PODNIKATELE

29. 2. 2024 Dotace

A je to tady! DOTACE PRO PODNIKATELE MAS vyhlašuje 1. výzvu v rámci OP TAK. Nenechte si ujít šanci a získejte podporu na rozvoj vašeho (…)

Otevřená grantová výzva na podporu komunitních zahrad

9. 1. 2024 Dotace

Chcete založit nebo upravit komunitní zahradu a rozproudit tak sousedský život ve vašem městě či obci? Komunitní zahrady jsou místem, kde se nejen pěstuje zelenina a bylinky, (…)

Očekávaná výzva MMR: Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2023

11. 4. 2023 Dotace

Od 6. dubna 2023 je na webových stránkách MMR uveřejněna výzva  dotačního programu  Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2023 v podprogramu Podpora obnovy a (…)

Výzva č. 5/2022: Přírodní zahrady

25. 7. 2022 Dotace

Na co můžete dotaci získat Vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti. Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské a základní školy. Vybudování a (…)

Seminář „Dotační příležitosti pro obce v roce 2022“

25. 10. 2021 Dotace

Dovolujeme si Vás informovat, že Jihomoravský kraj připravuje na 09.11.2021 seminář „Dotační příležitosti pro obce v roce 2022“, kde budou představeny národní dotační programy MMR (…)

Mapka podpořených projektů MAS

27. 7. 2020 Dotace, SCLLD

Mapka podpořených projektů v rámci našich výzev se nám pěkně plní …podívejte se, kam všude již podpora putovala. 😊 Interaktivní mapa na tomto odkaze.

Výzva SFŽP – PŘÍRODNÍ ZAHRADY

22. 10. 2019 Dotace

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu na rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy dětí a žáků (tzv. Přírodní zahrady). Příjem žádostí: (…)

OPZ Výzva pro územní samosprávné celky

16. 4. 2019 Dotace

Prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost si mohou obce zažádat o podporu zaměřenou na pomoc ÚSC připravit se na inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem (…)

Setkání neziskovek k dotačním možnostem přes MAS

10. 4. 2019 Dotace, SCLLD

Dne 8. 4. 2019 jsme uspořádali setkání zástupců neziskových organizací k novým dotačním možnostem pro neziskovky, na které by bylo prostřednictvím MAS možné dosáhnout. Konkrétně (…)

Pozvánka na setkání NNO k dotačním možnostem

28. 3. 2019 Dotace

Tímto bychom zástupce neziskových organizací rádi pozvali na setkání neziskovek dne 8. 4. v 15:00 v Nebovidech, které organizujeme v návaznosti na nové dotační možnosti pro neziskové (…)

Seminář „Dotace EU a Veřejné zakázky“

21. 2. 2019 Dotace

Dne 3. 4. 2019 se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4 – 5. patro (velký sál), uskuteční seminář  „Dotace EU a Veřejné zakázky“. Na tomto (…)

Dostatek financí na zateplování bytových domů přes IROP

5. 2. 2019 Dotace

Integrovaný operační program v rámci specifického cíle 2.5 – oblast snižování energetické náročnosti bytových domů (zateplování) žadatelům stále nabízí dostatek finančních prostředků (cca 6 miliard Kč (…)

Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova

29. 11. 2018 Dotace

Dne 21. listopadu vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro níže uvedené (…)

Výzva č. 87 a 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II

25. 9. 2018 Dotace

Dne 25. 9. 2018 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. a výzvu č. 88. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (…)

Grantový program „Zelené oázy“

3. 9. 2018 Dotace

Dne 30.8.2018 byl otevřen čtvrtý ročník grantového programu Zelené oázy, který společně vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL, Česká republika. O granty ve výši až (…)