Avízo výzvy Programu rozvoje venkova č. 4

3. 6. 2019 Alena Kováříková

Dne 10. června 2019 plánujeme vyhlásit 4. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova s příjmem žádostí o dotaci na MAS od 10. 6. do 12. 7.  2019.  

V rámci této výzvy budeme opět podporovat zemědělské podnikatele a drobné podnikatele působící v území MAS Bobrava.  Konkrétně se jedná o následující oblast podpory: 

  • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (tj. podpora podnikatelů ) – alokace dotace 1 000 000,- Kč
    • např. pořízení CNC stroje, frézy, soustruhu, koupě užitkového vozu do 3,5 tuny, rekonstrukce střechy provozovny, přístavba restaurace, rozšíření služeb pro využití volného času apod.

V případě, že máte o podporu zájem, neváhejte se na nás obrátit. Aktuální informace k výzvě PRV č. 4 můžete sledovat v sekci Výzvy zde.