AVÍZO 9. výzvy PRV

13. 1. 2022 Hana Skalníková

Dne 17. 1. 2022 plánujeme vyhlásit 9. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova –  Avízo 9. výzvy PRV. V rámci této výzvy zaměřené na podporu zemědělských podniků a občanské vybavenosti obcí MAS přerozdělí 2 477 785 Kč.  Konkrétně se jedná o oblasti:  

Číslo FicheNázev FicheVazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013Alokace dotace pro 9. výzvu% dotace
1Investice do zemědělských podnikůČlánek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků835 294,- Kč50%, příp. 60%
5Občanská vybavenost obcíČlánek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech1 642 491,- Kč80 %

Fiche 1 – podmínky

Fiche 5 – podmínky. Je možné podpořit tyto oblasti:

a) Veřejná prostranství v obcích

b) Mateřské a základní školy

c) Hasičské zbrojnice

f) Kulturní a spolková zařízení

h) Muzea a expozice

Pro žadatele pořádáme bezplatné semináře – pozvánka. Aktuální informace k výzvě PRV č. 9 můžete sledovat na našich webových stránkách v sekci „Výzvy“.