Avízo 8. výzvy PRV

19. 2. 2021 Hana Skalníková

Dne 25. 2. 2021 plánujeme vyhlásit 8. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova –  Avízo 8. výzvy PRV. V rámci této výzvy zaměřené na podporu občanské vybavenosti obcí MAS přerozdělí 710 653,- Kč.  Konkrétně se jedná o oblasti:  

a) Veřejná prostranství v obcích

b) Mateřské a základní školy

c) Hasičské zbrojnice

f) Kulturní a spolková zařízení

h) Muzea a expozice

Po vyhlášení výzvy budeme dále pořádat webináře pro žadatele, o jejichž termínech konání budeme včas informovat. Aktuální informace k výzvě PRV č. 8 můžete sledovat na našich webových stránkách v sekci „Výzvy“ zde.