Avízo 7. výzvy Programu rozvoje venkova

28. 7. 2020 Alena Kováříková

V rámci PRV nám zbývá nedočerpaná alokace, proto plánujeme dne 10. 8. 2020 vyhlásit 7. výzvu PRV s ukončením příjmu žádostí o dotaci do 20. 9. 2020. Avízo výzvy PRV č. 7 zde.  V rámci této výzvy podpoříme následují oblasti: 

Fiche 1: Podpora investic do zemědělský podniků 

 • Předpokládaná alokace dotace 700 000,- Kč
 • Min. výše způsobilých výdajů: 50 000,- Kč
 • Max. výše způsobilých výdajů : 700 000,- Kč
 • Výše dotace: 50 %, příp. 60 %
 • Fiche 1 – kritéria bod. hodnocení, min. 30 bodů (soubor nejprve stáhněte a až poté otevřete ve svém počítači)
 • Kompletní informace a podmínky platné pro Fichi 1 Investice do zemědělských podniků na tomto odkaze.

Fiche 5: Občanská vybavenost obcí 

 • Předpokládaná alokace dotace 1 043 748,- Kč
 • Min. výše způsobilých výdajů: 50 000,- Kč
 • Max. výše způsobilých výdajů : 400 000,- Kč
 • Výše dotace: 80 % způsobilých výdajů
 • Fiche 5 – kritéria bod hodnocení, min. 35 bodů (soubor nejprve stáhněte a až poté otevřete ve svém počítači)
 • Kompletní informace a podmínky platné pro Fichi 5 Občanská vybavenost obcí na tomto odkaze.
 • Oblasti podpory: 

           a) Veřejná prostranství v obcích 

           b) Mateřské a základní školy

           c) Hasičské zbrojnice

           f) Kulturní a spolková zařízení

           h) Muzea a expozice

Po vyhlášení výzvy budeme dále pořádat semináře pro žadatele, o jejichž termínech konání budeme včas informovat. Aktuální informace k výzvě PRV č. 7 můžete sledovat na našich webových stránkách zde.