Avízo 5. výzvy PRV občanská vybavenost obcí

6. 4. 2020 Alena Kováříková

Dne 15. 4. 2020 plánujeme vyhlásit 5. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova –  Avízo 5. výzvy PRV. V rámci této výzvy zaměřené na podporu občanské vybavenosti obcí MAS přerozdělí 2 157 642,- Kč.  Konkrétně se jedná o oblasti:  

a) Veřejná prostranství v obcích

b) Mateřské a základní školy

c) Hasičské zbrojnice

f) Kulturní a spolková zařízení

h) Muzea a expozice

Po vyhlášení výzvy budeme dále pořádat semináře pro žadatel, o jejichž termínech konání budeme včas informovat. Aktuální informace k výzvě PRV č. 5 můžete sledovat na našich webových stránkách v sekci „Výzvy“ zde.