Avíza výzev IROP 2023

25. 4. 2023 Martina Stará

BEZPEČNOST DOPRAVY

Podporované aktivity: Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu, Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Žadatel se musí řídit Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 60 IROP

Předpokládaný datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 9.5.2023

Předpokládané datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů datovou schránkou: 9.5.2023

Předpokládané datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů datovou schránkou: 13.6.2023

Alokace výzvy MAS (CZV): 8 449 130,00 Kč

Minimální výše CZV na projekt: 5 00 000,00 Kč

Maximální výše CZV na projekt: 3 000 000,00 Kč

VZDĚLÁVÁNÍ

Podporovaná aktivita: Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
Žadatel se musí řídit Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 48 IROP

Předpokládaný datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 9.5.2023

Předpokládané datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů datovou schránkou: 9.5.2023

Předpokládané datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů datovou schránkou: 31.8.2023

Alokace výzvy MAS (CZV): 5 449 131,00 Kč

Minimální výše CZV na projekt: 5 00 000,00 Kč

Maximální výše CZV na projekt: 2 800 000,00 Kč