Analýzu Souladu potřeb trhu práce a vzdělávání na úrovni základních škol

14. 12. 2016 Alena Kováříková

Od 8. prosince 2016 do 15. ledna 2017 se mohou školy i zaměstnavatelé účastnit dotazníkového výzkumu agentury CzechInvest. Ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy a Mendelovou Univerzitou bude zpracována unikátní analýza Soulad potřeb trhu práce a vzdělávání na úrovni základních škol. Analýza je prováděna v Jihomoravském a Ústeckém kraji.

Jedním z klíčových nedostatků při ekonomickém rozvoji regionů je nesoulad potřeb trhu práce s profilem absolventů středních a vysokých škol. Základy budoucího profesního uplatnění jsou přitom žákům poskytovány již v průběhu devíti let na základní škole. Je potřeba získat přesnější a relevantnější informace o tom, jakým způsobem základní škola působí na profesní formování žáků, a jak je otevřená pro spolupráci s budoucími zaměstnavateli těchto žáků.

On-line dotazník pro základní školy naleznete zde.

On-line dotazník pro firmy naleznete zde.