Analytická část SCLLD k připomínkování

1. 9. 2015 Jiří Hrubý

Zveřejňujeme k veřejnému připomínkování návrh analytické části SCLLD (vymezení a základní popis území, socio-ekonomická analýza, SWOT analýza, analýza problémů a potřeb). Vaše připomínky prosím zasílejte na email masbobrava@gmail.com prostřednictvím přiloženého připomínkového listu.

 

SCLLD Analytická část k připomínkování

SWOT MAS Bobrava

Tabulky – Seznam podporovatelných aktivit

Připomínkový list