Analytická část SCLLD k připomínkování

Zveřejňujeme k veřejnému připomínkování návrh analytické části SCLLD (vymezení a základní popis území, socio-ekonomická analýza, SWOT analýza, analýza problémů a potřeb). Vaše připomínky prosím zasílejte na email masbobrava@gmail.com prostřednictvím přiloženého připomínkového listu.

 

SCLLD Analytická část k připomínkování

SWOT MAS Bobrava

Tabulky – Seznam podporovatelných aktivit

Připomínkový list

 

Napsat komentář

Previous article

Veřejná projednání SCLLD