Aktuálně k dotacím na Občanskou vybavenost obcí

19. 2. 2020 Alena Kováříková

Ozýváme se s aktuálními informacemi k dotacím na občanskou vybavenost obcí v rámci čl. 20 přes MAS Bobrava. 

Proběhla aktualizace Pravidel 19.2.1 pro žadatele. Veškeré informace k čl. 20 jsou aktualizovány na stránce k čl. 20 zde. Dále na našem webu naleznete veškeré aktuální informace, které musí splnit všechny žádosti o dotaci podávané v rámci PRV. 

Nejdůležitější změny:

  1. Podporovány jsou investiční výdaje nebo drobný dlouhodobý hmotný majetek (pozor na dobu udržitelnosti 5 let).
  2. Nutná evidence téměř všech žadatelů/ příjemců dotace v Evidenci o skutečných majitelích dle AML zákona; více na tomto odkaze.
  3. V rámci čl. 20 lze o dotaci požádat v různých režimech podpory: 
    • režim nezakládající veřejnou podporu;
    • režim de minimis – celková výše podpory 1 žadatele v režimu de minimis za 3 libovolná po sobě jdoucí jednoletá účetní období nesmí překročit 200 000 EUR.
  4. Jeden žadatel může v jednom režimu v dané výzvě MAS podat max. 1 žádost o dotaci, tj. možnost podání i 2 žádostí o dotaci jedním žadatelem (1 v režimu de minimis, 1 v režimu nezakládajícím veřejnou podporu). 
  5. V případě režimu de minimis – možnost v 1 žádosti o dotaci podat do více oblastí čl. 20, tj. A – H; stále se však musí jednat o 1 projekt, který bude funkčním celkem.  

O aktuálním stavu výzvy Vás budeme dále informovat. Žádost o dotaci na MAS se podává přes Portál farmáře, přístupové údaje získáte zde: https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.