Aktualizovaná nabídka vzdělávacích aktivit MAP!

13. 3. 2017 Alena Kováříková

V rámci tvorby Místního akčního plánu ORP Šlapanice připravujeme vzdělávací aktivity, workshopy a semináře nejen pro ředitele základních a mateřských škol, ale i pro pedagogické pracovníky, rodiče a další zainteresované. Během školního roku 2016/2017 již řada akcí proběhla a další chystáme. Aktuální nabídku vzdělávacích aktivit do konce školního roku 2017 můžete sledovat v rubrice MAP zde.

V dubnu a květnu vás zároveň zveme na několik dvoudenních seminářů, v rámci nichž se účastníci dozví více než v rámci odpoledních setkání, přidanou hodnotu tvoří vzájemné setkávání a síťování. Náklady na ubytování včetně stravy jsou všem účastníkům hrazeny z projektu OP VVV.

V případě zájmu účasti na jakékoli vzdělávací aktivitě se na nás neváhejte obrátit, těšíme se na setkání s vámi!