Aktivity MAP Šlapanice na školní rok 2020/2021

20. 5. 2020 Alena Kováříková

S blížícím se koncem školního roku představujeme aktivity projektu MAP Šlapanice na školní rok 2020/2021. Aktivity byly navrženy ve spolupráci s pracovními skupinami MAP. V tomto dokumentu naleznete všechny navržené aktivity vč. podrobného popisu. Navrženy jsou aktivity nové, i ty opakující se z letošního šk. roku.

S uvedenými aktivitami Vás podrobněji seznámíme na online setkání, které se uskuteční ve středu 27. 5. 2020 ve 14.00 hod. a na které Vás tímto zveme. Na tomto setkání zodpovíme případné dotazy z Vaší strany. Odkaz na setkání je zde. Místnost bude otevřena 20 minut před začátkem pro případné technické dotazy.

Každá škola nám může na e-mail hruby@masbobrava.cz zaslat čísla aktivit, o které bude mít  pro následující školní rok zájem, a to nejpozději do neděle 31. 5. 2020 do 23.59 hod.

V tuto chvíli se jedná o projevení zájmu o aktivit. Výsledky následně projedná Řídící výbor MAP, a poté bude školám předložen finální výběr aktivit k závaznému přihlášení.

Poznámka: Aktivita č. 1- Logopedické workshopy, je uvedena jen pro informaci – k této aktivitě se jednotlivé MŠ již nahlásily a není tedy třeba znovu uvádět.

Těšíme se na spolupráci!