10. výzva Programu rozvoje venkova

2. 2. 2023 Hana Skalníková

Dne 27. 1. 2023 jsme vyhlásili 10. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova –  10. výzva PRV. V rámci této výzvy zaměřené na podporu občanské vybavenosti obcí MAS přerozdělí 363 575 Kč.  Konkrétně se jedná o oblasti:  

Číslo FicheNázev FicheVazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013Alokace dotace pro 10. výzvu% dotace
5Občanská vybavenostČlánek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech363 575 Kč80%

Fiche 5 – podmínky. Je možné podpořit tyto oblasti:

a) Veřejná prostranství v obcích

b) Mateřské a základní školy

c) Hasičské zbrojnice

f) Kulturní a spolková zařízení

h) Muzea a expozice

Pro žadatele pořádáme bezplatné semináře – pozvánka. Aktuální informace k výzvě PRV č. 10 můžete sledovat na našich webových stránkách v sekci „Výzvy“.