Avízo: 5. výzva IROP – Bezpečnost dopravy

1. 9. 2021 Martina Stará

V programovém období 2014-2020 se nám podařilo ušetřit 1,4 mil. Kč, a tak jsme se rozhodli vyhlásit 5. výzvu IROP zaměřenou na podporu dopravní infrastruktury (chodníky, cyklodoprava).

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy/příjmu žádostí: 9/2021

Předpokládaný termín ukončení příjmů žádostí: 11/2021

Po vyhlášení výzvy budeme pořádat webináře pro žadatele, o jejichž termínech Vás budeme informovat. Aktuální informace k podmínkám čerpání dotace můžete sledovat na našich webových stránkách zde.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte se na mne obrátit.

Ing. Martina Stará, projektová manažerka IROP