5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

14. 8. 2017 Alena Kováříková

Minister zemědělství Ing. Marian Jurečka dne 2. srpna 2017 schválil Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 5. kolo příjmu žádostí.

V 5. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce za více než 2,6 miliardy korun.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 5. kolo příjmu žádostí pro následující operace:

 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků,
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů,
 • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích,
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách,
 • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin,
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství,
 • 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP,
 • 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh,
 • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů,
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a
 • 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 10. října 2017 8:00 hodin do 30. října 2017 13:00 hodin.

Pro 5. kolo příjmu žádostí o dotaci budou rovněž probíhat semináře, na které se může přihlásit na tomto odkaze.

V případě jakýchkoli otázek či pro více informací se na nás neváhejte obrátit!