40 milionů na ozdravné pobyty pro děti z oblastí se špatným ovzduším

23. 8. 2017 Alena Kováříková

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR otevírají novou výzvu, která spojí péči o zdraví dětí s ekologickou výchovou. Na ozdravné pobyty pro děti z mateřských i základních škol, lesních školek či dětských skupin z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší půjde z Národního programu Životní prostředí celkem 40 milionů korun

Předmětem podpory je zajištění realizace ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky, kteří navštěvují předškolní zařízení a základní školy v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Ozdravné pobyty musí být realizovány v oblastech s vyhovující kvalitou ovzduší. Seznamy oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší i oblastí s vyhovující kvalitou ovzduší jsou přílohami výzvy.

Dotované pobyty budou probíhat vždy od podzimu do jara, kdy je smogových situací nejvíce a jejich negativní dopad na zdraví lidí je nejvýraznější. Konkrétní období konání pobytů je stanoveno od 1. října 2018 do 30. dubna 2019 nebo od 1. října 2019 do 30. dubna 2020.

Oprávněnými příjemci podpory jsou:

 • školské právnické osoby dle § 124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – mateřské školy, lesní mateřské školy a základní školy;
 • poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině dle § 3 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory na jednoho žáka a den činí:
  • u pobytů na 4-8 nocí: 350 Kč,
  • u pobytů na 9 a více nocí: 400 Kč.
 • Maximální výše podpory na jedno předškolní zařízení či základní školu činí:
  • u pobytů na 4-8 nocí: 300 000 Kč,
  • u pobytů na 9 a více nocí: 400 000 Kč.

Maximální výše podpory nesmí být vyšší než celkové způsobilé výdaje projektu, tzn. celkové způsobilé výdaje spojené s realizací ozdravných pobytů.

O podporu bude možné požádat v termínu od 4. 9. 2017 do 30. 11. 2017 ve 14:00 hod.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!