3. výzva IROP (Infrastruktura vzdělávání)

20. 3. 2019 Martina Stará

Dne 29. 4. 2019 plánujeme vyhlásit 3. výzvu IROPkterá bude zaměřena na podporu následujících aktivit:

  • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
  • Infrastruktura základních škol
  • Infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

Celková výše alokace pro 3. výzvu byla stanovena na  2 610 806,89 Kč.

Avízo výzvy naleznete zde.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat elektronicky prostřednictvím systému MS2014+K žádostem o dotaci se pro potenciální žadatele uskuteční bezplatné semináře. Aktuální informace o výzvě můžete sledovat na webových stránkách MAS v sekci SCLLD zde.

Máte-li dotazy k plánované výzvě či zájem o konzultaci Vašeho projektového záměru, neváhejte se na nás obrátit!