Setkání zástupců mikroregionů a MAS

30. 5. 2016 Alena Kováříková

Ve čtvrtek 26. května jsme se zúčastnili setkání zástupců mikroregionů a místních akčních skupin, které se konalo na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Byli jsme seznámeni s úspěšností čerpání finančních prostředků z fondů EU v JMK za programové období 2007-2013, dále se na setkání hovořilo o podpoře regionálního rozvoje ze strany MMR či o připravovaných projektech v území Jihomoravského kraje. Celé setkání se neslo v přátelském duchu a my se dozvěděli další zajímavé informace, které využijeme při práci na rozvoji našeho území.