Vyhlášení výzvy v rámci Integrované územní investice „ITI – INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (ZŠ) II (MIMO BRNO)“

Statutární město Brno jako nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI) vyhlašuje 24. výzvu k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (ZŠ) II (MIMO BRNO). Výzva je vyhlášena s vazbou na výzvu Č. 66 „INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI“ IROP.

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny: 30. 11. 2017, 10:00 hod.
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny: 18. 12. 2017, 10:00 hod.
Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI: 11. 1. 2018, 10:00 hod.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 15 000 000 Kč

Projektový záměr musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (dále jen MAP).

Bližší informace k vyhlášené výzvě naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem s žádostí o dotaci pomoci či máte jakékoliv další dotazy, neváhejte se na nás obrátit.