Vyhlášení výzvy v rámci Integrované územní investice „ITI – INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (ZŠ) II (MIMO BRNO)“

30. 11. 2017 Martina Stará

Statutární město Brno jako nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI) vyhlašuje 24. výzvu k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (ZŠ) II (MIMO BRNO). Výzva je vyhlášena s vazbou na výzvu Č. 66 „INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI“ IROP.

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny: 30. 11. 2017, 10:00 hod.
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny: 18. 12. 2017, 10:00 hod.
Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI: 11. 1. 2018, 10:00 hod.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 15 000 000 Kč

Projektový záměr musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (dále jen MAP).

Bližší informace k vyhlášené výzvě naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem s žádostí o dotaci pomoci či máte jakékoliv další dotazy, neváhejte se na nás obrátit.