2. výzva IROP Bezpečnost dopravy

3. 8. 2018 Martina Stará

Tímto bychom Vás rádi informovali, že MAS Bobrava, z.s. dne 27. srpna 2018 vyhlásí svoji 2. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci výzvy budou podpořeny následující aktivity:

  • Bezpečnost dopravy (chodníky)
  • Cyklodoprava

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat elektronicky prostřednictvím systému MS2014+ od 10. 9. do 5. 11. 2018. Celé znění výzvy bude k nalezení na webových stránkách MAS v sekci SCLLD, IROP výzva č. 2.,v okamžiku, kdy bude finální verze výzvy schválená ze strany Řídícího výboru MAS.

K žádostem o dotaci se pro potenciální žadatele rovněž uskuteční bezplatné semináře. Termíny plánovaných seminářů budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách MAS v sekci SCLLD, IROP výzva č. 2.

V případě, že máte o podporu v rámci IROP zájem, či máte jakékoliv dotazy nebo zájem o konzultaci, neváhejte se na nás obrátit!

Ing. Martina Stará

stara@masbobrava.cz

+420 737 112 985