2. seminář k projektu „Klimatická zeleň“

20. 8. 2018 Alena Kováříková

V úterý 27. 11. 2018 se v našem území uskuteční 2. seminář k projektu Klimatická zeleň. Téma semináře bude zaměřeno zejména na poradenství v oblasti vyhledávání vhodné lokality, určení vhodného sadebního materiálu (dřeviny, keřoviny) v dané lokalitě, výběr vhodné podnože, výpěstků a odnoží (odrůdy) pro dané území, postup výsadby dřevin, ukázky příkladů dobré a špatné praxe a také ukázky z komunitních výsadeb zeleně realizovaných prostřednictvím pasportů z projektu Klimatická zeleň.

Předpokládaný čas konání semináře je od 9:00 do 11:00 hod, místo konání bude upřesněno s oficiální pozvánkou. 

Těšíme se na setkání!