1. výzva IROP Infrastruktura vzdělávání

25. 4. 2018 Martina Stará

Tímto bychom Vás rádi informovali, že MAS Bobrava, z.s. dne 30. dubna 2018 vyhlásí svoji 1. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci výzvy budou podpořeny následující aktivity:

  • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
  • Infrastruktura základních škol
  • Infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat elektronicky prostřednictvím systému MS2014+ od 14. 5. do 11. 6. 2018. Celé znění výzvy naleznete zde či na na tomto odkaze v sekci SCLLD → Výzvy. 

K žádostem o dotaci se pro potenciální žadatele rovněž uskutečníme bezplatné semináře. První seminář proběhne:

  •  dne 9. 5. 2018 od 14:00 hod na Obecním úřadě v Moravanech.

Na seminář se mohou potenciální žadatelé z území MAS Bobrava přihlásit prostřednictvím formuláře zde, a to nejpozději do 7. 5. 2018 do 16 hod.

V případě, že máte o podporu v rámci IROP zájem, či máte jakékoliv dotazy nebo zájem o konzultaci, neváhejte se na nás obrátit!