Plánovaná alokace programového rámce IROP je pro období 2016-2023 ve výši 28 145 325 Kč. Ta bude mezi jednotlivé specifické cíle rozdělena následovně: 

1. S.C. 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 74,8 % 21 046 315 Kč
2. S.C. 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 25,2 % 7 099 010 Kč

 

Spoluúčast žadatele je v rámci projektů stanovena ve výši 5 % způsobilých výdajů projektu. 

Na hlavní aktivity musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, na vedlejší aktivity maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Aktuální znění Interních postupů IROP MAS Bobrava, z.s. na tomto odkaze.

Harmonogram výzev IROP na rok 2019 na tomto odkaze. 

Podrobnější informace k jednotlivých specifickým cílům naleznete v menu vpravo.