Propagace SCLLD formou podpory komunitních akcí

Minulý týden byla schválena podpora žádostí podaných ve výzvě „Propagace SCLLD formou podpory komunitních akcí“. Sešlo se více žádostí než byla původní vyhlášená částka. Abychom mohli podpořit všechny žádosti tato částka byla navýšena na celkových 47 000 Kč. Podpořeny budou spolky z různých obcí a různého zaměření.

V budoucnu plánuje Česká republika dle doporučení Uhelné komise ČR ukončit těžbu a využívání uhlí.

 Pomozte zjistit, jak tento krok ovlivní Vás a Vaši domácnost. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 10 minut: https://bit.ly/odklon-od-uhli

✅ Vaše odpovědi budou využity pro analýzu dopadů odklonu od uhlí, kterou právě připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Děkujeme!