Manažer MAS (PRV, IROP, animace škol), hl. kontaktní osoba 
Mgr. Jiří Hrubý
hruby@masbobrava.cz
+420 608 961 022

Projektová manažerka (PRV)

Ing. Hana Skalníková
skalnikova@masbobrava.cz
+420 731 074 100

Projektová manažerka (IROP)
Ing. Martina Stará
stara@masbobrava.cz
+420 737 112 985

Účetní
Ing. Alena Kováříková
kovarikova@masbobrava.cz
+420 603 891 379
Předsedkyně spolku
Bc. Helena Kadlečíková
kadlecikova@masbobrava.cz

V budoucnu plánuje Česká republika dle doporučení Uhelné komise ČR ukončit těžbu a využívání uhlí.

 Pomozte zjistit, jak tento krok ovlivní Vás a Vaši domácnost. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 10 minut: https://bit.ly/odklon-od-uhli

✅ Vaše odpovědi budou využity pro analýzu dopadů odklonu od uhlí, kterou právě připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Děkujeme!