MAP II ORP Šlapanice je soubor aktivit realizovaných místními akčními skupinami Bobrava a Slavkovské bojiště, které vedou ke zlepšení kvality vzdělávání v regionu. Cílem projektu je také prohloubení spolupráce mezi školami, zřizovateli, rodiči a ostatními aktéry v místním vzdělávání.

  • MAPujeme potřeby škol
  • tvoříme prostor pro diskuzi a partnerství
  • jsme tu pro předškolní, základní i zájmové vzdělávání

 sledujte nás na facebooku!

V budoucnu plánuje Česká republika dle doporučení Uhelné komise ČR ukončit těžbu a využívání uhlí.

 Pomozte zjistit, jak tento krok ovlivní Vás a Vaši domácnost. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 10 minut: https://bit.ly/odklon-od-uhli

✅ Vaše odpovědi budou využity pro analýzu dopadů odklonu od uhlí, kterou právě připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Děkujeme!