OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) podporuje školy mimo jiné i formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon pro MŠ a ZŠ.

MAS Bobrava má v tomto programovacím období ve vztahu k šablonám funkci animátora školství, což představuje metodickou pomoc pro MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, pořádání školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ a konzultační činnost při realizaci projektů. Díky zkušenostem týmu MAS se šablonami z minulého dotačního období a průběžným konzultacím s MŠMT k aktuálním výzvám Vám tak můžeme poskytnout odbornou pomoc s tímto druhem projektů.

Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte se na nás obrátit.  

MAS Bobrava – Základní přehled šablon 2018

V budoucnu plánuje Česká republika dle doporučení Uhelné komise ČR ukončit těžbu a využívání uhlí.

 Pomozte zjistit, jak tento krok ovlivní Vás a Vaši domácnost. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 10 minut: https://bit.ly/odklon-od-uhli

✅ Vaše odpovědi budou využity pro analýzu dopadů odklonu od uhlí, kterou právě připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Děkujeme!