Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121

Doba realizace projektu: 1. 9. 2018 – 31. 10. 2021

MAS Bobrava je zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II, jehož příjemcem je MAS Slavkovské bojiště. Cílem projektu je rozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Šlapanice. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a implementace akčního plánu, který byl na školní rok 2018/2019 sestaven již v rámci projektu MAP I, dojde k rozvoji spolupráce v území za využití participativních metod. Do přípravy dokumentu jsou zapojeni zástupci všech relevantních aktérů z oblasti vzdělávání a výchovy v regionu.

Aktuality k projektu naleznete zde v rubrice MAP vzdělávání a na naší facebookové stránce.

Zápisy z jednání Řídícího výboru

Řídící výbor 10. 10. 2018

Řídící výbor 24.-31.10.2019 per rollam

Řídící výbor 25. 4. 2019

Řídící výbor 25. 6. 2019

Řídící výbor 26.-29. 11. 2019 per rollam

Dokumenty z akcí

Zápis z Workshopu Rovné příležitosti ve vzdělávání 10. 10. 2018

Literární a výtvarná soutěž

Výsledky Literární a výtvarné soutěže na téma „JÁ A MŮJ SVĚT“ z roku 2019 zde.

Výsledky Literární a výtvarné soutěže na téma „Znám dobře svoji školku/školu?“ z roku 2018 zde.

Strategický rámec investic v ORP Šlapanice

Aktuální Strategický rámec investic v ORP Šlapanice naleznete na tomto odkaze.

 

Kontakty na realizační tým projektu

  • Vedoucí projektu: Mgr. Jiří Hrubý+420 608 961 022, hruby@masbobrava.cz 
  • Finanční manažer a administrátor: Romana Janíková, +420 737 101 572, janikova@slavkovskebojiste.cz 
  • Koordinátor MAP: Mgr. Eva Kreizlová, +420 604 671 070, kreizlova@slavkovskebojiste.cz 
  • Koordinátor MAP: Hana Benešová, +420 605 371 208, benesova@masbobrava.cz
  • Asistent koordinátora MAP: Ing. Alena Kováříková, +420 603 891 379, kovarikova@masbobrava.cz 
  • Asistent koordinátora MAP: Ing. Martina Stará, +420 737 112 985, stara@masbobrava.cz 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404

Doba realizace projektu: 1. 3. 2016 – 30. 9. 2017

MAS Bobrava je iniciátorem a partnerem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice , jehož nositelem je MAS Slavkovské bojiště a partnerem Město Šlapanice. Na realizaci projektu se podílí taktéž MAS Moravský kras, jehož území do ORP Šlapanice spadá. Cílem projektu je vytvořit podmínky a rozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Šlapanice. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a dalších aktivit dojde k přípravě místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (tzv. MAP). Do přípravy dokumentu budou zapojeni zástupci všech relevantních aktérů z oblasti vzdělávání a výchovy v regionu.

Aktuality k projektu naleznete v rubrice MAP vzdělávání.

Dne 29. září 2017 byly Řídícím výborem projektu schváleny následující výstupy projektu: 

Kompletní informace o projektu MAP I naleznete na webových stránkách nositele projektu MAS Slavkovské bojiště.