MAS Bobrava je iniciátorem a partnerem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice , jehož nositelem je MAS Slavkovské bojiště a partnerem Město Šlapanice. Na realizaci projektu se podílí taktéž MAS Moravský kras, jehož území do ORP Šlapanice spadá. Cílem projektu je vytvořit podmínky a rozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Šlapanice. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a dalších aktivit dojde k přípravě místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (tzv. MAP). Do přípravy dokumentu budou zapojeni zástupci všech relevantních aktérů z oblasti vzdělávání a výchovy v regionu.

Aktuality k projektu naleznete v rubrice MAP vzdělávání.

Dne 29. září 2017 byly Řídícím výborem projektu schváleny následující výstupy projektu: 

Kompletní informace o projektu naleznete na webových stránkách nositele projektu MAS Slavkovské bojiště.

Kontakty na realizační tým na území MAS Bobrava:

Mgr. Jiří Hrubý – odborný řešitel projektu

+420 608 961 022, masbobrava@gmail.com

Ing. Alena Kováříková – odborná řešitelka projektu

+420 603 891 379, kovarikova@masbobrava.cz

Ing. Martina Stará – odborná řešitelka projektu

+420 737 112 985, stara@masbobrava.cz