Plánovaná alokace programového rámec IROP je pro období 2016-2023 ve výši 30 099 010 Kč. Ta bude mezi jednotlivé specifické cíle rozdělena následovně: 

1. S.C. 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 76,4 % 23 000 000 Kč
2. S.C. 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 23,6 % 7 099 010 Kč

 

Číslo výzvy ŘO IROP  Název výzvy MAS, popř. číslo Aktivita Vyhlášení výzvy Zahájení příjmu žádostí  Ukončení příjmu žádostí  Celková alokace (CZK)
Výzva č. 68  MAS Bobrava – IROP – výzva č. 1 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení  1. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
2. Infrastruktura základních škol        
3. Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní učení
04/2018 05/2018 06/2018 6 mil  
Výzva č. 53  MAS Bobrava – IROP – výzva č. 2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 1. Bezpečnost dopravy
2. Cyklodoprava
05/2018 06/2018 07/2018 19 mil


Spoluúčast žadatele
je v rámci těchto projektů stanovena ve výši 5 % způsobilých výdajů projektu. 

Na hlavní aktivity musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, na vedlejší aktivity maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Aktuální znění Interních postupů IROP MAS Bobrava, z.s. na tomto odkaze.

Podrobnější informace k jednotlivých specifickým cílům naleznete v menu vpravo.