Plánovaná alokace programového rámec IROP je pro období 2016-2023 ve výši 30 099 010 Kč. Ta bude mezi jednotlivé specifické cíle rozdělena následovně: 

1. S.C. 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 76,4% 23 000 000,0 Kč
2. S.C. 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 23,6% 7 099 010,0 Kč

 

Číslo a název výzvy
ŘO IROP 
Název výzvy MAS, popř. číslo Aktivita Plánované vyhlášení výzvy Plánované zahájení  příjmu žádostí  Plánované  ukončení příjmu žádostí  Celková alokace (CZK)
Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – INT.PR.CLLD MAS Bobrava – IROP – výzva č. 1 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení  1. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
2. Infrastruktura základních škol        
3. Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní učení
03/2018 03/2018 04/2018 6 000 000,00  
Výzva č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD MAS Bobrava – IROP – výzva č. 2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 1. Bezpečnost dopravy
2. Cyklodoprava
 
03/2018 03/2018 04/2018 19 000 000,00  
Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – INT.PR.CLLD MAS Bobrava. – IROP – výzva č. 3 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení  1. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
2. Infrastruktura základních škol        
3. Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní učení
09/2018 09/2018 10/2018 1 099 000,01  

 

Spoluúčast žadatele je v rámci těchto projektů stanovena ve výši 5 % způsobilých výdajů projektu.  Přitom musí být na hlavní aktivity vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu a na vedlejší aktivity maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.Datum zahájení realizace projektů v IROP je nejdříve od 1. 1. 2014, realizace projektu pak musí být ukončena nejpozději 30. 6. 2023.
Aktuální znění
Interních postupů IROP MAS Bobrava, z.s. naleznete na tomto odkaze.

Podrobnější informace k jednotlivých specifickým cílům naleznete v menu vpravo.