Ukončenou výzvou se rozumí výzva u níž byl ukončen příjem žádostí o dotaci. U každé výzvy jsou uvedeny  všechny informace platné v době vyhlášení této výzvy a zároveň jsou u těchto výzev zveřejňovány aktuální informace spojené s hodnocením a výběrem žádostí o dotaci. 

Integrovaný operační program

IROP výzva č.1

IROP výzva č.2

Program rozvoje venkova

PRV výzva č. 1

PRV výzva č. 2

PRV výzva č. 3