PRV výzva č. 1

Dne 30. ledna 2018 byla vyhlášena  Výzva PRV č. 1 MAS Bobrava, v rámci níž jsou vyhlášeny následující Fiche:

  • Fiche 1: Podpora investic do zemědělský podniků 
  • Fiche 2: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
  • Fiche 3: Neproduktivní investice v lesích 

Celková výše alokace pro 1. výzvu je 3 100 000,- Kč

Úplné znění výzvy PRV č. 1

Semináře pro žadatele

  • pondělí 12. 2. 2018 od 16:00 hod. v klubu důchodců v Moravanech (Vnitřní 379/24, Moravany) – informační seminář k jednotlivým oblastem podpory a dotačním možnostem – prezentace ze semináře zde
  • úterý 27. 2. 2018 od 16:00 hod. v klubu důchodců v Moravanech (Vnitřní 379/24, Moravany) – seminář k samotným žádostem o dotaci a jejich podání přes Portál farmáře

Znění vyhlášených Fichí

Doporučujeme soubor stáhnout do počítače a ten otevřít až v počítači, nikoli přes internetový prohlížeč. 

Povinné přílohy žádosti

Povinné přílohy k žádosti jsou vymezeny pravidly pro žadatele 19.2.1, k nalezení jsou i na tomto odkaze. 

Nepovinné přílohy žádosti stanovené MAS

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti o dotaci – má vliv pouze na výši bodového ohodnocení u vybraných preferenčních kritérií projektu.

Interní postupy PRV MAS Bobrava, z.s.

Interní postupy PRV MAS Bobrava, z.s.

Příloha č. 1 Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti vč. Etického kodexu

Příloha č. 2 Formulář pro vyřizování žádosti o přezkum rozhodnutí

Příloha č. 3 Prohlášení o vzdání se práva odvolání

Příloha č. 4 Zápis z jednání Revizní komise – vzor

Příloha č. 5 Vzor výzvy k předkládání Žádostí o dotaci

Příloha č. 6 Kontrolní list přijatelnosti Fiche 1

Příloha č. 7 Kontrolní list přijatelnosti Fiche 2

Příloha č. 8 Kontrolní list přijatelnosti Fiche 3

Příloha č. 9 Kontrolní list příloh Fiche 1

Příloha č. 10 Kontrolní list příloh Fiche 2

Příloha č. 11 Kontrolní list příloh Fiche 3

Příloha č. 12 List věcného hodnocení Fiche 1

Příloha č. 13 List věcného hodnocení Fiche 2

Příloha č. 14 List věcného hodnocení Fiche 3

Příloha č. 15 Kontrolní list administrativní kontroly Fiche 1

Příloha č. 16 Kontrolní list administrativní kontroly Fiche 2

Příloha č. 17 Kontrolní list administrativní kontroly Fiche 3

Pravidla a manuály pro žadatele

Pravidla a manuály pro žadatele jsou k nalezení na stránce szif.cz zde nebo na tomto odkaze.