Aktuální složení orgánů MAS Bobrava, z.s. k je uvedeno v následující tabulce (k 3. 12. 2018).