Aktuální složení orgánů MAS Bobrava, z.s. k je uvedeno v následující tabulce (k 10. 6. 2019).