Spolek MAS Bobrava, z.s.  je z principu neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Místní akční skupinu, dále jen MAS, založili její členové zakládací smlouvou. MAS je tvořena všemi členy MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Člen MAS může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu organizační složky MAS. MAS je otevřeným partnerstvím. Podmínky pro přistoupení členů včetně práv a povinností členů upravují Stanovy. Přihlášku naleznete v sekci Dokumenty.

Územní působnost MAS je na katastru následujících obcí:

Modřice, Moravany, Nebovidy, Omice, Ořechov, Ostopovice, Popůvky, Radostice, Silůvky, Střelice, Troubsko, Želešice

MapaMASBobrava