Harmonogram výzev MAS pro rok 2018 (k 26. 4. 2018)

Dne 13. 6. 2018 byla vyhlášena výzva PRV č. 2. Bližší informace k vyhlášené výzvě zde.