Harmonogram výzev CLLD 2020

V současné době není vyhlášena žádná výzva MAS. 

Aktuální informace k výzvám sledujte na našem webu.