Harmonogram výzvy PRV č. 7 (k 15. 7. 2020)

Dne 10. 8. 2020 MAS Bobrava vyhlásila 7. výzvu PRV s ukončením příjmu žádostí o dotaci na MAS do 20. 9. 2020. Více o výzvě zde.