Harmonogram výzev na rok 2019 (k 12. 11. 2018)

Aktuální informace k plánované výzvě IROP č. 3 zde.